UAR LIBRARY AND ARCHIVE

TEAM: parasite studio ARCH. TOMA CLAUDIU, ARCH. WENCZEL ATTILA, ARCH. ZENO ARDELEAN, ARCH. IANKO NORBERT

EXT2aProiectul propus nu constituie o bibliotecă în sensul strict tehnic al cuvântului. Constituie mai degrabă un spațiu public de promovare a fondului de carte de arhitectură, de protecție a acestuia, dar mai ales un spațiu al întîlnirii cu cartea, un spațiu destinat relaxării și lecturii tihnite. Pentru a citi în ziua de astăzi trebuie să intri într-o anumită atmosferă și fiecare citește în felul său, retras, pe furiș, discret sau expus, în public – important e să-ți găsești locul preferat. Tocmai acest lucru am încercat să-l oferim prin proiect. Proiectul se constituie mai degrabă ca un suport al activităților și acțiunilor umane dar și semenea unui un fundal fizic pe care se proiectează dinspre stradă vechea clădire sau copacii. Ni-l dorim discret, alb, aproape imperceptibil în context. El devine activ doar în măsura folosirii sale, dar și atunci doar în plan secund.

Biblioteca, unul dintre cele mai vechi programe de arhitectură, cunoște la ora actuală schimbări majore. Încă din 1972 cuvântul ”carte” a fost abolit din vocabularul specific, fiind înlocuit cu termenul tehnic ”unitate media”. Astfel, o bibliotecă destinată lucrărilor de arhitectură devine cu atât mai interesantă cu cât și profesia cunoaște aceeași schimbare odată cu sistemul de cunostere și comunicare, trecînd spre digitalizare. Proiectul are în vedere modul cum se alcătuiește un spațiu în care se pot păstra informațiile pe formate tradiționale, cum se pot pune în valoare vechile scrieri și cum trebuie acestea completate cu cele transmise prin media actuală.

Fondul de carte care trebuie găzduit este constituit în mare parte din lucrări ale secolului trecut, ultimul secol în care media tipărită a fost majoritară. Astfel tema cărții, a foii tipărite, a suportului de hărtie – a fundalului în cele din urmă, dar și a obișnuinței fiecăruia de a citi, devin teme ale proiectului. Ne propunem recrearea atmosferei necesare cititului, locurile care să te îndemne la răsfoirea unei cărți alături de o ceașcă de cafea sau ceai. În același timp organizarea spațială propusă rezolvă cateva dintre cerințele unei mici biblioteci contemporane: găzduirea cărților, protecția exemplarelor valoroase, catalogarea eficientă a stocurilor existente pentru o accesare intuitivă și facilă dar mai ales flexibilitatea, anticiparea unei evoluții în timp. Modurile prin care se accesează informația, rapiditatea și comoditatea activităților, trebuie avute de asemenea în vedere pentru o funcționare corectă pe termen lung.

UAR-library-Bucharest-2Programul propus are în vedere organizarea succintă a funcțiunilor pe etaje, posibilitatea acestora de a lucra împreună – într-o rețea continuă dar și complet separat. Funcțiunile fixe sunt cele care constituie suportul tehnic și organizațional, fiind mixate cu cele flexibile. Flexibilitatea ulterioară a propunerii – cea mai importantă caracteristică a unui program în care evoluția mediilor de stocare este foarte accentuată și greu de preconizat. Circulațiile verticale și coloanele pentru rețelele suport sunt plasate astfel încât să asigure funcționarea corectă și posibilitatea de a schimba funcțiunile pe oricare nivel. De asemenea propunerea are în vedere controlul climatic și economia de energie utilizată prin golurile fațadei și orientare.

Spațiile destinate cititorilor – spațiile de studiu, au în vedere posibilitatea de studiu individual sau în colaborare, posibilitatea retragerii, relaxării și apropierea față de tehnologia suport multifuncțională. Am propus două niveluri preponderent publice: parterul destinat librăriei și cafenelei și ultimul nivel retras, al spațiilor de întruniri și de studiu. Subsolul este în esență un spațiu tehnic și pentru depozitarea panourilor pentru expoziții iar celelalte trei niveluri sunt destinate cărții. Primul dintre acestea este cu acces liber al publicului iar la al doilea și al treilea nivel accesul este controlat și restricționat.

UAR-library-Bucharest-3Circulația verticală este astfel propusă încăt să poată asigura controlul dar și două legături între corpul vechi al clădirii și volumul nou al bibliotecii. La nivelul etajului trei al noii clădiri se face legătura cu nivelul mansardei existente iar de la nivelul etajului retras se poate accesa podul. Aceste legături sunt foarte importante pentru funcționarea în timp a întregului ansamblu.

Structura metalică propusă asigură un montaj ușor în spațiul avut la dispoziție. Închiderile și golurile sunt și ele modulate astfel încât să asigure montajul pe structura propusă. În spiritul temei am propus o grafică simplă care să completeze și să funcționalizeze ansamblul propus. Întreaga soluție se bazează pe relația discretă dar prezentă între interior și exterior și de vederile deschise din câteva puncte considerate importante.

11538064_1126887093991320_4959840447678994733_o